35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı Prof. Dr. Ioanna Kuçuradı

Kitap Gündemi
35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı Prof. Dr. Ioanna Kuçuradı

4 Ekim 1936'da, İstanbul'da bir Rum ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Kuçuradi, ilköğrenimini İstanbul Merkez Rum Ortaokulu'nda, ortaöğrenimini ise Zapyon Rum Kız Lisesi'nde tamamladı. 1954'te girdiği İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden 1959 yılında mezun oldu. Aynı yıl Takiyettin Mengüşoğlu'nun asistanı olarak bu bölümde göreve başladı. Ancak bir yıl sonra görevden ayrıldı.

Kuçuradi, 1965'te hazırladığı "Schopenhauer ve Nietzsche'de İnsan Problemi" adlı çalışma ile doktorasını tamamladı. 1965-68 yıllarında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Felsefe ve Latince dersleri verdi. 1968'de Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Bölümü'ne geçen Kuçuradi, 1969'da burada Felsefe Bölümü'nü kurdu ve 2003 yılında emekli oluncaya dek bölümün başkanlığını yaptı. 1970'te "İnsan Felsefesi Bakımından Değer Problemi" adlı teziyle doçent; 1978'de ise "Aristoteles'in Ousia'sı ve Substans Kavramı" adlı çalışmasıyla profesör unvanı aldı. 1997'den beri aynı üniversitenin İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürü ve bu merkezin bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsü'nün sahibidir.

İonna Kuçuradi, 1970'li yılların ortalarından itibaren ve özellikle de 1980'lerden sonra felsefenin ne işe yaradığını gösterebilmek için önemli faaliyetlere girişti. 1973 yılında Varna'da gerçekleştirilen XVI. Dünya Felsefe Kongresi'ne katıldığında edindiği izlenimle, Türkiye’nin de bu kongrelerde temsil edilebilmesi için mesleki bir örgütün gerekliliğine inandı. 1974 yılı başlarında Ankara'da "Felsefe Kurumu" adıyla kurulan derneğe öncülük etti. Kurumun adı 1979'da Bakanlar Kurulu kararıyla "Türkiye Felsefe Kurumu" olarak değiştirildi. Bu değişiklik, aynı yıl içinde kurumun Uluslararası Felsefe Kurumları Federasyonu'na (FISP) üye olmasını sağladı. Türkiye Felsefe Kurumu'nun 1980 yılına kadar genel sekreterliğini üstlenen Kuçuradi, 1980 yılında kurumun başkanı oldu. 1982'de Uluslararası Felsefe Kurumları Federasyonu'nun yönetim kurulu üyeliğine seçilerek 1988'de genel sekreter oldu. 1998'de ise Boston'da yapılan bir toplantı sonucu Uluslararası Felsefe Federasyonları Başkanlığı'na seçildi. Kuçuradi, bu göreve seçilen ilk Türk ve ilk kadındır. 2003 yılında düzenlenen 21. Dünya Felsefe Kongresi’nin Türkiye’de yapılmasına öncülük etmesi ve bu alanda yaptığı bilimsel çalışmaları nedeniyle, UNESCO Ioanna Kuçuradi’nin, 2003 Felsefe Ödülü’ne layık görüldüğünü bildirdi.

Özellikle insan hakları, insan felsefesi ve etik alanlarında kitaplara, çevirilere ve makalelere imza atan Kuçuradi’nin aynı zamanda editörlüğünü üstlendiği İngilizce ve Türkçe pek çok yayın da bulunmaktadır. Ioanna Kuçuradi, ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibidir.

Aldığı Ödüller:

Goethe Madalyası (1996) 
Girit Üniversitesinden Onursal Felsefe Doktorası (1996) 
Türkiye Bilimler Akademisi 1996 Ödülü - Hacettepe Üniversitesi Bilimde Başarı Ödülü (1994-1995 ve 1995-1996 Akademik Yılları) 
Dünya Kardeşlik Birliği Mevlâna Yüce Vakfı 1998 Ödülü 
Mimoza Dergisinin 75 Cumhuriyet Kadını Ödülü (1998) 
Ricardo Palma Üniversitesi’den Onursal Felsefe Doktorası (2000) 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2000 Yılı Basın Özgürlüğü Ödülü 

Eserleri:

Perdenin Arkası -Şiirler- (1962)
Max Scheler ve Nietzsche'de Trajik (1965)
Nietzsche ve İnsan (1966)
Schopenhauer ve İnsan (1967)
Liselerimizde Felsefe Öğretimi (1969)
İnsan ve Değerleri: Değer Problemi (1971)
Etik (1977)
Sanata Felsefeyle Bakmak (1980)
Çağın Olayları Arasında (1980)
Uludağ Konuşmaları - Özgürlük, Ahlâk, Kültür Kavramları (1988)
Yüzyılımızda İnsan Felsefesi - Takiyettin Mengüşoğlu'nun Anısına (1997)
İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları (2007)

Çevirileri:

Immanuel Kant, Pratik Aklın Eleştirisi, (Ülker Gökberk ve Füsun Akatlı'yla) (1980)
Immanuel Kant, Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi (1981)
Immanuel Kant, Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena, (Yusuf Örnek'le beraber) (1983)
Kemal Ntemipel, Antigónh (1970)
Ozntemir Intze, Dwdeka Poihmata gia tò Giannh Ritso (1979)

Üye Olduğu Kuruluşlar:

Türkiye Felsefe Kurumu (1979'dan beri Başkan)
Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (1983'ten beri Yönetim Kurulu Üyesi, 1988-1998 yıllarında Genel Sekreter, Ağustos 1998'den beri de Başkan)
Klasikçağ Araştırmaları Kurumu
Türk Sosyal Bilimler Derneği
Unesco Türkiye Millî Komisyonu, İnsan Bilimleri Komitesi (Mart 1997'ye kadar)
Alman Kültür Merkezi (Ankara)
Afro-Asian Philosophy Association (Asya için Başkan Yardımcısı)
Greek Philosophical Society (Ömür boyu üye)
Institut international de philosophie (Paris)
Humboldt Bursiyerleri Derneği
Birleşmiş Milletler Türk Derneği
Atatürkçü Düşünce Derneği
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı
T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başmüşavirliği, İnsan Hakları Yüksek Danışma Kurulu (Kurulduğu Ekim 1994'ten, kaldırıldığı Mart 1996'ya kadar Başkan)
International Council for Philosophical Inquiry with Children
World Futures Studies Federation
International Academy of Humanism
Centre de Recherches Interdisciplinaires en Bioéthique (Onursal Komite Üyesi, Brüksel)
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Etik Komitesi (Başkan)
İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi (Başkan)

 

4 Ağustos 2016 Perşembe
1386 Görüntülenme

Facebook Yorumları

Site İçi Arama
Anket Tümü
Kitap okumanıza en çok engel olan şey nedir?